.article-content img { /* display: block; */ }

Bakalauro studijos

Studijų programos

Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsimokslinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų programos apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais arba baigiamuoju bakalauro darbu. Nuolatinės bakalauro studijos dažniausiai trunka 4 metus.

Baigusieji pirmosios pakopos studijas ir įgijusieji bakalauro arba jam prilygstantį išsimokslinimą gali tęsti studijas magistrantūroje.

Siūlomos šios studijų programos: