Mokslinių tyrimų projektai

 

Įvykdyti

Projekto pavadinimas, kodas

Finansavimo šaltinis

Projekto laikotarpis

Projekto vadovas/ koordinatorius

Kontaktai

Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

2014 07 -2016

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Daiva Aliūkaitė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422604

Kultūros centrų edukacinės veiklos tyrimas. Kultūros centrų edukacinė veikla tarpkultūriniu bendruomenių mobilizavimo aspektu

Lietuvos mokslo taryba, LMT mokslininkų grupių programa

2012-2014

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Prof.dr. Virginija Jurėnienė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Tel. 8 37 202627

Reklamų sociolingvistika

Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų grupių projektai

2010

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Daiva Aliūkaitė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422604

Tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“

Lietuvos mokslo taryba. LMT parama mokslo renginiams

2011

Lietuvių filologijos katedra

Doc. dr. Ilona Mickienė El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422604

Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai“

Lietuvos mokslo taryba. LMT parama mokslo renginiams

2011

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Daiva Aliūkaitė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422604

Tradicijos sąvokos kaita

Knygos rengimą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, leidybą — Lietuvos mokslo taryba

2011

Sociokultūrinių tyrimų centras

Dr. Jurga Jonutytė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 750536

Moters įgalinimas asmeninei karjerai: savipagalbos grupių veiklos bendruomenėje skatinimas

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos vykdoma programa „Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas“

2011

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Doc.dr. Asta Urbonienė, prof.dr. Virginija Jurėnienė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 202627

Atmintis ir tapatybė: multikultūrinių pasienio bendruomenių tyrimas

Lietuvos mokslo taryba, LMT mokslininkų grupių programa

2011-2013

Sociokultūrinių tyrimų centras

Vyr. moksl. darb. dr. Jurga Jonutytė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 750536

Translocal methodologies in gender studies

Viso gyvenimo mokymosi Erasmus programos projektas

2013

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Doc.dr. Aurelija Novelskaitė, doc.dr. Raminta Pučėtaitė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 202627

Heuropa!

Mokymosi visą gyvenimą programos projektai

2011-2013

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Saulutė Juzelėnienė, doc.dr.  Rita Baranauskienė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel.         8 37 422604

Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės. Ekologinio ir socialinio kino seminarų ciklas „Plėtros šleifas“

COST projektas

2009

Verslo ekonomikos ir vadybos katedra

Prof. habil. dr. Remigijus Čiegis

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422344

Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0010

Europos struktūrinių fondų parama

2006-2008

Informatikos katedra

Prof.dr. Audrius Lopata

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 750539

Languages on Your Screen: Lithuanian, Latvian, Estonian   

EK remiami SOCRATES LINGUA projektai

 2005—2007  

Lietuvių filologijos katedra

Saulutė Juzelėnienė

saulute.juzelėnienė@knf.vu.lt

Tel. 8 37 422604
Viešojo diskurso retorika ir lingvistika Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2007

Lietuvių filologijos katedra

Skirmantė Šarkauskienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422604

AHRC projektas (Arts and Humanities Research Council, UK) “Key Cultural Texts in Translation”, vykdytas Lesterio universitete , Jungtinėje Karalystėje, kurį koordinavo Profesorė Kirsten Malmkjaer, bendradarbiaujanti su Tarpkultūrinių studijų grupe, Teragonos universitetu (Ispanija) ir Europos vertimo studijų bendrija dėl projekto DGT-2012-TLL, tiriančio vertimą, kaip kalbos mokymosi priemonę

 AHRC (Arts and Humanities Research Council)

2013-2014

Germanų filologijos katedra

Prof. dr. Loreta Ulvydienė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422604

Normos ir sąvokų vertybės Rytų ir Vakarų Europos supratimo kontekste Volkswagen‘o fondas 2006—2012

Lietuvių filologijos katedra

Olegas Poliakovas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422604

Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida  

Lietuvos mokslo taryba

2011-2014

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Daiva Aliūkaitė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422604

Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė

Lietuvos mokslo taryba

2014

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Daiva Aliūkaitė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422604

Integruotos mokymo programos verslumui ugdyti

 

 BPD 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas  2006—2008 Gabija Bankauskaitė-Sereikienė, Ilona Mickienė

Moralinės kompetencijos ugdymas 

Nordplus

2012-2014

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Doc.dr. Raminta Pučėtaitė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 202627

“Taste the Languge” (Language promotion 
through food and language taster sessions)
Socrates LINGUA 1 projektas 2005—2006

Germanų filologijos katedra

Prof. dr. Loreta Ulvydienė

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 422604

Visuotinės dotacijos projektas. LMT pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiklos programos 3 prioriteto „Tyrėjo gebėjimų stiprinimas“. „Organizacijų etikos poveikis organizacinio novatoriškumo transformavimui(si) į darnias inovacijas“

Europos Socialinis Fondas ir Lietuvos Respublika

2013-2015

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Doc. dr. Raminta Pučėtaitė

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. 8 37 202627

Proekologinis darbo vietos restruktūrizavimas (PRORES) Projektas „Pro-ecological restructuring for job“ 

Marie Curie Actions. FP7-PEOPLE-2010- IRSES

2011-2015

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Prof.dr. Virginija Jurėnienė 

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Tel. 8 37 202627