Disertacija apie užsienio rezervų valdymą bankuose

Mantas ValukonisFinansų ir apskaitos katedros lektorius Mantas Valukonis š. m.  birželio 15 d. gins disertaciją „Centrinių bankų užsienio rezervų valdymo modelis“ socialinių mokslų daktaro laipsniui gauti.

Akademinė Manto Valukonio biografija tampriai susijusi su Vilniaus universiteto Kauno humanitariniu fakultetu, kuriame  2008 m. apgynęs baigiamąjį darbą  „Lietuvoje siūlomų investicinių fondų analizė“ tapo ekonomikos bakalauru, o 2010 m. po apskaitos, finansų ir bankininkystės studijų įgijo finansų magistro laipsnį (baigiamojo darbo tema – „Biržoje prekiaujami fondai (ETF): Vertinimas ir portfelio sudarymas iš ETF“).

VU Kauno hunanitariniame fakulteteM. Valukonis dėsto (arba dėstė) šiuos dalykus: Įmonės finansai, Monetarinė politika, Finansinės rizikos modeliavimas, Vertybinių popierių portfelio sudarymas ir valdymas, Finansų valdymas, Bankininkystė.
Disertantas nuolat kėlia savo kvalifikaciją: 2010 m. spalio 28 d. jam suteikta LR Vertybinių popierių komisijos generalinė maklerio licencija, o nuo 2014 m. gruodžio mėn. jis – Finansų analitikų asociacijos narys.

Duomenys apie disertacijos gynimą

Disertacijos pavadinimas: „Centrinių bankų užsienio rezervų valdymo modelis“.
Kryptis – Ekonomika (04S).
Darbo vadovas –  prof. dr. Kristina Rudžionienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S).
Gynimo tarybos nariai:
tarybos pirmininkė – prof. dr. Dalia Štreimikienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S),
prof. dr. Vilija Aleknevičienė (Lietuvos žemės ūkio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S),
doc. dr. Yuriy Bilan (Szczecino universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S),
doc. dr. Eduardas Freitakas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04 S),
prof. dr. Rasa Kanapickienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03 S).
Gynimo data, laikas, auditorija: 2016m. birželio 15 d., Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto 10 auditorijoje (Muitinės g. 8, LT-44280, Kaunas).

Iš disertacijos

Užsienio rezervų valdymo rezultatus lemia ne tik tinkamas rezervų valdymo strategijos pasirinkimas bei jos įgyvendinimas, bet ir pokyčiai finansų rinkose. Dėl finansų rinkose vyraujančios žemų palūkanų aplinkos centriniai bankai yra priversti ieškoti naujų investicinių priemonių ir užsienio rezervus nukreipti į rizikingesnes finansines priemones. Tokiu būdu valdant rezervus nuo likvidumo svarbos pereinama prie didesnio pelningumo siekio. Investuojant į aukštesnio pelningumo instrumentus auga centrinio banko investicinio portfelio rizika, o iš to kyla poreikis naujiems rizikos vertinimo metodams, kurie leistų patikimai įvertinti ir valdyti portfelio riziką.
Atsižvelgus į tai suformuluota mokslinė problema – kaip efektyviai valdyti centrinio banko investicinį portfelį į jį įtraukiant skirtingo rizikingumo aktyvus? Šiame darbe mokslinė problema sprendžiama dviem aspektais: 1) aktyvų alokacija tarp skirtingos rizikos finansinių instrumentų – darbe pateikiamas centrinio banko užsienio rezervų investicinio portfelio sudarymo modelis, leidžiantis paskirstyti užsienio rezervus tarp skirtingo rizikingumo aktyvų; 2) investicinio portfelio rizikos valdymas – sudaroma rizikos valdymo metodika, leidžianti įvertinti ir valdyti skolos VP portfelio riziką išskaidant ją į palūkanų normos ir kredito rizikų dedamąsias.
Pritaikius užsienio rezervų valdymo modelį investicinio portfelio sudarymui nustatyta, jog sukurtas modelis leidžia efektyviau investuoti užsienio rezervus bei patikimai ir tinkamai įvertinti investicinio portfelio riziką.

http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/d-db/4460/p0.html

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos