Konkurencinį pranašumą siekiančios įgyti įmonės žino, kad reikiamus įgūdžius įgijęs aukščiausios grandies profesionalas (turintis teorinių žinių pagrindą ir sukaupęs praktinės patirties) sieks visos organizacijos sėkmės, todėl nuolat ieško savo srities ekspertų. Labiausiai vertinamos šią poziciją užimančio asmens kompetencijos yra siejamos su gebėjimu kritiškai vertinti pateiktą informaciją, argumentuoti siūlomų sprendimų taikymo būtinybę bei prisiimti atsakomybę už su tais sprendimais susijusius padarinius. Dar geriau, jei tokių gebėjimų turi jaunas asmuo.

Tokių reikalingų įgūdžių įgyja VU Kauno fakulteto (KnF) Marketingo ir pardavimų vadybos studijų programos studentai. Kaip teigia Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto direktorius ir atnaujintos minėtos studijų programos dėstytojas dr. Giedrius Romeika, „jau ne vienerius metus matyti tam tikra tendencija – bent trys magistro studijas pradėję universitete studentai pakeičia savo darbą į aukštesnes pareigas, kurios susijusios su pardavimais ir rinkodara. Taigi Marketingo ir pardavimų vadybos studijų programa, pirmiausia, skirta aukštesniosios ir vidutinės grandies verslo įmonių vadovams rengti.“

Studijų programos pritaikomos pagal rinkos tendencijas

Giedrius Romeika nuotrauka KnF straipsniui apie marketingąPasak studijų programos dėstytojo dr. Giedriaus Romeikos, Kauno fakultete nuo 1997 metų veikiančią atnaujintą studijų programą pasirinkę studentai supažindinami ne tik su teorija, bet ir su praktika, t. y. šiuo metu rinkoje bei versle nuolat vykstančiais pokyčiais. Taigi ir minėta studijų programa orientuota į absolventų parengimą darbo rinkai, be to, studijų metu suteikiami pagrindai norintiems tęsti studijas doktorantūroje ar siejantiems ateitį su akademine veikla.

Analizuodami rinką pastebėjome, kad daugumos mažų ir vidutinių įmonių, taip pat ir dalies didelių įmonių, rinkodaros ir pardavimų procesas yra labai glaudžiai susiję. Tokiose įmonėse dominuoja specialistai, kurie užima rinkodaros ir pardavimų vadovų, rinkodaros ir pardavimų skyriaus vadovų ar viceprezidento rinkodarai ir pardavimams pareigas. Taigi siekdami prisitaikyti prie šių tendencijų, Kauno fakultete atitinkamai atnaujinome ir studijų programą, skirtą šiems specialistams rengti. Minėtos studijų programos dėstytojų siekis, tai organizacinių, koordinavimo, analitinių žinių turintys specialistai, kurie studijų metu įgytas rinkodaros žinias gebės pritaikyti versle.

Teorinių ir praktinių įgūdžių turintys aukštos kvalifikacijos specialistai

Šiuolaikinis marketingo specialistas turi žinoti ne tik, kaip pristatyti savo produktą rinkai, kaip išsiaiškinti klientų poreikius, sudaryti jo kainodarą, pritraukti klientą naudojant įvairias jam adaptuotas technikas, bet ir jį išlaikyti ištikimu klientu bei kurti įmonės prekinio ženklo vertę.

„VU Kauno fakultete ruošiami aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie arba dirba sau, arba tą patį darbą organizuoja įmonėje. Todėl vienareikšmiškai studijų metu įgytos žinios, gebėjimas dirbti savarankiškai, organizuoti, pamatuoti, pasverti ir priimti atsakingus sprendimus yra vertinamos kiekvienoje įmonėje bei padeda užimti vadovaujančias pareigas, o tuo pačiu, gauti ir didesnes pajamas. Mes vystome tas funkcijas, kurios vienodai svarbios tiek savame versle, tiek užimant atsakingas organizacines pareigas organizacijoje“, – sako dr. G. Romeika.

Pasak pašnekovo, studentams svarbu suprasti, kad teorinės žinios gali prisidėti prie jų pačių praktinės veiklos kokybės ir efektyvumo didinimo. „Mes neruošiame specialistų tik prekybinėms įmonėms, o rengiame specialistus ir kuriame teorines žinias visoms organizacijoms, kurioms yra aktualus pardavimo procesas“, – akcentuoja dėstytojas ir teigia, kad šią studijų programą renkasi ir kitų aukštųjų mokyklų, kitų studijų programų, tokių kaip filosofijos, medicinos ar informatikos, studentai, kadangi marketingo žinios ir įgūdžiai yra reikalingi visose srityse.“ Pasak dėstytojo, tokie surinkti duomenys leidžia teigti, kad rinkodara ir pardavimai yra universalūs procesai, kurie yra vienodai svarbūs visoms ūkio srityse veikiančioms įmonėms.

„Kauno fakultete studentų grupės komplektuojame taip, kad būtų galima skirti dėmesio kiekvienam studentui, nes mūsų tikslas yra paruošti rinkodaros srities specialistus ir suteikti kokybišką magistro kvalifikacinį laipsnį“, – teigia dėstytojas.

Versle lyderiais tampa socialiai atsakingi asmenys

Šiuolaikinis verslas orientuojasi ne tik į tai, kaip padidinti pardavimus, išsiskirti rinkoje, bet ir kaip tapti socialiai atsakinga organizacija, kurioje dėmesys skiriamas tvarumui užtikrinti, o organizacijoje dirbantys žmonės patys inicijuotų su aplinkos apsauga susijusius sprendimus. Todėl, anot dr. G. Romeikos, ir ši magistro programa sudaryta taip, kad būtų ugdomi socialiai atsakingi vadovaujamąjį darbą dirbsiantys specialistai, kurie savo sprendimais darys įtaką tiek savo, tiek bet kuriai organizacijai, kurioje įsidarbins ateityje. Apie tvarumą ir socialiai atsakingą elgesį studentai supažindinami Transnacionalinių korporacijų socialinės atsakomybės, Verslo psichologijos ir įvaizdžio vadybos ar Tarptautinio žmogiškųjų išteklių valdymo paskaitų metu.

Dr. G. Romeika akcentuoja, kad, kiekvienoje sėkmingai veiklą vykdančioje organizacijoje reikalingi kritiškai mąstantys ir savo nuomonę gebantys pagrįsti darbuotojai. Todėl dėstytojai itin daug dėmesio skiria studento kompetencijoms, susijusiomis su argumentuotu sprendimų priėmimu organizacijose, ugdyti. Baigiamajame darbe studentai atlieka dvigubą (t. y. kiekybinį ir kokybinį) tyrimą, tam kad galėtų argumentuotai ir maksimaliai teisingai priimti sprendimus būsimame darbe.“

Magistro studijas pasirinkę studentai – tarptautinių projektų dalyviai

Marketingo technologijų ir pardavimų vadybos studijų programos magistrantai rinkodaros ir pardavimų srities žinias gilina dalyvaudami nacionaliniuose ir tarptautinio lygio projektuose. Vienas iš pavyzdžių, pasak dr. G. Romeikos, šiuo metu koordinuojamas FuseIT (Marketingo ir IKT kompetencijų gairės) projektas remiamas pagal Erasmus+ programą.

„Studentai buvo įtraukti į „FuseIT“ produktų kūrimą, t. y. pateikė savo nuomonę apie kompetencijas, reikalingas rinkodaros specialistui, ypač skaitmenines kompetencijas, reikalingas rinkodaros ir pardavimų specialistui, buvo atsižvelgiama į jų nuomonę kuriant projekto intelektinius produktus“, – sako dr. G. Romeika.

Galimybę sudalyvauti tarptautinio lygio projektuose turi Internetinio marketingo ir technologijų modulį pasirinkę studentai. Minėtam moduliui dėsto verifikuoto profesoriaus statusą turinti VU KnF prof. dr. Dalia Krikščiūnienė. Profesorės dėka VU KnF magistrantams suteikta galimybė dalyvauti pasaulinio lygio Google inicijuotame konkurse, integruotis į pasaulio studentų veiklas bei įgyti patirties dirbant su Google technologijomis, kurias privalo išmanyti kiekvienas rinkodaros specialistas.

„Magistrantai susipažįsta su skaitmeninio marketingo „madų diktatoriaus“ – Google technologijomis ir įgyja internetinės analitikos Google Analytics bei skaitmeninės internetinės reklamos Google Ads sertifikatus“, – sako prof. dr. Dalia Krikščiūnienė. Profesorė atskleidžia, „kad semestro metu studentai įtraukiami į praktinius internetinės analitikos projektus, o, susibūrę į komandas, dalyvauja tarptautiniame projekte – Google Ad Grants Online Marketing Challenge (OMC).”

Dėstytojos manymu, tai vienas iš pavyzdžių, kurie rodo, jog jau universitete teorines žinias praktikoje pritaikantys magistrantai įgyja pranašumą darbo rinkoje.
Dr. G. Romeika atkreipia dėmesį, kad tiek Internetinis marketingas ir technologijos, tiek Intelektualios sistemos finansų rinkose, ar Inovacijų vadyboje yra integruoti į Marketingo ir pardavimų vadybos magistro studijų programą.

Lūkesčiai ir realybė studijuojant Marketingo ir pardavimų vadybą

Kalbėdamas apie mokymosi procesą vienintelėje „klasikinėje“ du metus trunkančioje Vilniaus universiteto Rinkodaros programų grupės studijų programoje, dr. G. Romeika pabrėžia ir tai, ko studijų proceso metu nereikėtų tikėtis: „išmokti atmintinai ar pažodžiui atkartoti atsakymą į pateiktą klausimą, nes vienintelio teisingo atsakymo ir nėra. Studijų metu yra vertinamas studentų gebėjimas rasti, parodyti ir pritaikyti teorines žinias praktikoje.“

Be to, dr. G. Romeika pabrėžia, kad studijų metu užsibrėžiamas tikslas – parengti kritiškai mąstantį, išsilavinusį, savarankišką žmogų, kuriantį aukštą pridėtinę vertę įvairiose situacijose, asmenybę, o ne konkrečiai darbo vietai tinkantį specialistą.“

Kadangi magistrantūros studijose yra sudaromos nedidelės grupės, dėstytojai gali studentus geriau pažinti. Dr. G. Romeikos nuomone, šią studijų programą renkasi žinantys ko nori ir kryptingai to siekiantys. Kadangi dauguma studentų yra dirbantys (daugiausia dirba rinkodaros srityje, jie vertina savo išteklius ir laiką, todėl nešvaisto jo veltui, patys inicijuoja bendravimą su dėstytojais, dirba produktyviai.

Dar vienas dalykas, kuriuo džiaugiasi ir didžiuojasi dėstytojai, pasak dr. G. Romeikos, kad teorinės žinios padeda spręsti naujausias problemas, skatina pasirinkti geriausius sprendimo būdus, padidina asmeninį darbo efektyvumą ir sutaupo daug išteklių organizacijoms, kuriose dirba studentai. O dėstytojams yra galimybė kurti naujas teorines žinias. „Todėl empirinė tiriamoji veikla – vienas iš programos sėkmės raktų. Šis dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas skatina nuolat praturtinti programą naujomis žiniomis“, – įsitikinęs dėstytojas.

Konkurencingoje verslo aplinkoje gali atsilaikyti tik tas verslas, kuriame pritaikomos naujausios tendencijos, o ir rinkodarą gerai išmanančių jaunų specialistų, gebančių kritiškai vertinti informaciją, greitai reaguoti bei spręsti problemas, ieško visi darbdaviai, todėl Kauno fakulteto dėstytojų ir studentų bendrystė padeda susirasti gerai apmokamą vadovaujamąjį darbą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos