Heuropa

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

HEUROPA

2.

Projekto mokslo sritis

Humanitariniai mokslai

3.

Projekto statusas

Įvykdytas

4.

Projekto pradžia

2011-01

5.

Projekto pabaiga

2013-12

6.

Vykdančioji institucija

Dresden University of Technology - STUDY CENTRE FOR LANGUAGES AND AREA STUDIES (LSK)

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakulteto Lietuvių filologijos katedra

8.

Projekto partneriai

Vilniaus universiteto, Prahos Karlo, Dresdeno Technikos universiteto mokslininkai, Krokuvos, Paryžiaus, Londono kalbų mokymo centrų atstovai, profesionalūs garso įrašų studijų, dizaino specialistai, dailininkai. Vilniaus universitetui atstovauja Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra

  1. Czech School Without Borders Paris Entract en France, non – profit organization
  2. fictionfarmer* Christian Nink & René Kockisch GbR
  3. Univerzita Karlova v Praze, Ústav a odborné přípravy (Liberec) Charles University Prague, Institute for Language and Preparatory Studies 
  4. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą Association of Polish Teachers Abroad
  5. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra
  6. Schola ludus Deutsch-tschechisch-slowakischer Bildungsverein e.V

9.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Projekto vadovas: Karin Schöne, Antje Neuhoff, Ewa Zschäbitz (Dresden University of Technology - STUDY CENTRE FOR LANGUAGES AND AREA STUDIES (LSK))

Projekto dalyviai: Doc. dr. Saulutė Juzelėnienė, doc. dr. Rita Baranauskienė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra)

10.

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjungos viso gyvenimo mokymosi kalbų mokymosi programa. Europos Komisija

11.

Projekto biudžetas

527.024 Eur

12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

Projekto tikslas: sukurti interaktyvų kalbų mokymosi portalą dvikalbiams vaikams ir jų kitakalbiams tėvams mokytis lietuvių, čekų, lenkų kalbų. Atsižvelgiant į mokinių specifiką – dvikalbystę – siekiama pagal tinkamą metodiką sukurti kalbos mokymo ir mokymosi užduočių. Mokymo medžiaga siejama su šiek tiek tikslinę kalbą mokančiais vaikais, todėl kalbos mokymosi lygis pasirinktas A2—B1. Dvikalbiai vaikai projekte pagal amžių skirstomi į tris grupes: ikimokyklinio, 5—9 m., 10—13 m. Lietuvių, čekų, lenkų kalbų dvikalbiai vaikai ir jų kitakalbiai tėvai skatinami mokytis interaktyviai, per žaidimus, siejant mokymo medžiagą su nuo amžiaus priklausomomis domėjimosi sritimis.

Pavadinimas Heuropa! siejamas su dviem žodžiais Europa ir žymiuoju Archimedo šūkiu Heureka!, todėl tikimasi, kad tiek maži, tiek dideli Heuropos! vartotojai visoje Europoje, mokydamiesi kalbų per žaidimus, patirs atradimo džiaugsmą.

Atlikus dvikalbių vaikų, jų tėvų ir mokytojų poreikių analizę nustatyta, kokie gebėjimai turėtų būti skatinami, kaip tėvai turėtų padėti savo vaikams mokytis kalbų, koks mokymosi būdas tinkamiausias. Rengiant mokymo(si) medžiagą kiekvienos amžiaus grupės vaikams remtasi ir bendraisiais vaikams skirtais užsienio kalbų mokymo planais.

Projektu siekiama, kad mokiniams būtų smagu mokytis kalbų. Tai yra viena iš svarbių sėkmingo ankstyvojo kalbų mokymosi sąlygų. Todėl žaidimų platformoje siūlomi: įtraukiantys  žaidimai, žaismingi paveikslėliai, skatinantys ne tik fantazuoti, bet ir kalbėti; klausymosi ir skaitymo užduotys, skatinančios mokytis žodžių jungimo ir kalbos struktūros taisyklių.

Mokymo(si) žaidimais siekiama skatinti laisvai reikšti mintis, plėsti vaikų žodyną įvairiais posakiais ir frazėmis, skatinti vartoti formaliojo ir neformaliojo stiliaus kalbą.

Tam, kad ankstyvasis mokymas(is) būtų sėkmingas, svarbu, kad: tėvai padėtų ir palaikytų vaikus, vaikai teigiamai vertintų kalbą ir išdrįstų ją vartoti, tėvai nuolat arba bent tam tikrose kasdienėse situacijose su savo vaiku kalbėtų savo gimtąja kalba, o vaikai nuolat turėtų iš ko mokytis – mokymosi medžiagos.

Dvikalbių vaikų ankstyvas  kalbų mokymasis turi daug pranašumų! Iki paauglystės vaikai įsisavina antrąją kalbą savaime, jei su vienu iš tėvų nuolat bendrauja šia kalba.Tyrimai rodo, kad dvikalbiai vaikai turi geresnę atmintį ir gali greičiau išspręsti įvairias užduotis. Nekyla abejonių, kad dvikalbystė ir dviejų kultūrų supratimas teikia daugiau galimybių mokantis, studijuojant, siekiant tarptautinės profesinės karjeros.

13.

Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Projekto metu sukurtas interaktyvus kalbų mokymosi portalas dvikalbiams vaikams ir jų kitakalbiams tėvams mokytis lietuvių, čekų, lenkų kalbų. Atsižvelgiant į mokinių specifiką – dvikalbystę – pagal specialią metodiką sukurtos kalbos mokymo ir mokymosi užduotys. Mokymo medžiaga sieta su šiek tiek tikslinę kalbą mokančiais vaikais, todėl pasirinktas A2—B1 kalbos mokymosi lygis. Lietuvių, čekų, lenkų kalbų vaikai, augantys dvikalbėse šeimose, ir jų kitakalbiai tėvai skatinami mokytis interaktyviai, per žaidimus, siejant mokymo medžiagą su nuo amžiaus priklausomomis domėjimosi sritimis.

Kalbos gali mokytis trijų amžiaus grupių vaikai

Ikimokyklinukai

Šis kursas skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie dar nemoka skaityti ir rašyti. Čia jie galės spręsti galvosūkius, žaisti žaidimus: turės rasti ir pakartoti žodžius, sakinius, kartu su mamyte ar tėveliu pagal vaizdingus paveikslėlius pasakoti savo sukurtas istorijas.

5—9 metų vaikai

Šis kursas skirtas 5—9 metų vaikams, kurie mokosi ar jau moka skaityti ir rašyti. Šiame kurse jie mokysis žaismingai iš raidžių sudaryti žodžius, spręs įvairius galvosūkius, atliks kalbos užduotis, kur svarbiausia –  gerai įsiklausyti.

10—13 metų vaikai

Šis kursas skirtas 10—13 metų vaikams. Čia jie atliks klausymo užduotis, drauge su superherojais spręs galvosūkius, rašys nedidelės apimties tekstus.

  1. Projekto svetainė
  2. Kalbų mokymo(si) platforma
  3. Apklausos rezultatų analizė ir jos įtraukimas į diskusiją dėl ankstyvosios dvikalbystės ir daugiakalbystės (vokiečių kalba)

14.

Skelbiama projekto informacija

www.heuropa.eu

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos