Atmintis ir tapatybė: multikultūrinių pasienio bendruomenių tyrimas

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

Atmintis ir tapatybė: multikultūrinių pasienio bendruomenių tyrimas

2.

Projekto mokslo sritis

Humanitariniai mokslai

3.

Projekto statusas

Įgyvendintas

4.

Projekto pradžia

2011

5.

Projekto pabaiga

2013

6.

Vykdančioji institucija

Vilniaus universitetas

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Kauno humanitarinio fakulteto Sociokultūrinių tyrimų centras ir Projektų grupė

8.

Projekto partneriai

 

9.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Dr. Jurga Jonutytė

10.

Finansavimo šaltinis

Lietuvos mokslo taryba

11.

Projekto biudžetas

144300 Lt

12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

Projekto metu siekta ištirti multikultūrinių bendruomenių tapatybės konstravimo ypatumus: kaip ir kiek kalbinės, tautinės, bei religinės tapatybės palaikymas arba transformacija priklauso nuo kolektyvinės atminties turinio ir gyvybingumo. Tyrimui pasirinkti trys Lietuvos pasienio miesteliai: Valkininkai, Vilkyškiai ir Žeimelis. Šių vietovių bendruomenes sudaro ne vien lietuvių, bet ir latvių, lenkų arba rusų (netolimoje praeityje ir žydų bei vokiečių) tautybės žmonės; dominuoja ne vien katalikų, bet ir liuteronų ar sentikių konfesijos, gyventojai kalba keliomis skirtingomis kalbomis. Visgi santykių tarp kultūrinių grupių istorija trijose pasirinktose bendruomenėse labai skiriasi, o tai leido nustatyti, kiek ir kaip multikultūrinių bendruomenių vientisumas priklauso nuo skirtingos pastarojo šimtmečio įvykių atminties. Didelę dalį tyrimų analizuojamos medžiagos sudaro politinių konfliktų  atmintys, konkrečiai – II Pasaulinio karo ir pokario laikotarpio prisiminimai. Kaip tik šiuo laikotarpiu pasienio miesteliai (šiek tiek daugiau nei kiti Lietuvos miesteliai) išgyveno ypatingus perversmus, gyventojų pasikeitimus, dominuojančių grupių  persiskirtymus. Dauguma įtampų, kurios iki dabar gyvos bendruomenių atminties pasakojimuose, ateina būtent iš šio laikotarpio atminties. Daug dėmesio skirta ir Holokausto tragedijos atmintims, kurios ryškios Žeimelyje ir Valkininkuose, ir ypač intensyviai vykstančiai šios atminties kaitai.

13.

Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Atminties ir tapatybės tyrimas Lietuvos pasienio miestelių bendruomenėse papildė kolektyvinės atminties tyrinėjimus nauja perspektyva. Projekto vykdytojai surinko ir susistemino didelį kiekį atminties pasakojimų, kuriuos užrašė trijuose tirtuose pasienio miesteliuose bei jų apylinkėse. Šis fondas saugomas Vilniaus Universiteto Sociokultūrinių tyrimų centre.

Projekto dalyviai publikavo 5 mokslinius straipsnius, išleido kolektyvinę mokslinę monografiją „Lietuvos pasienio miestelių atmintis ir tapatybė: Valkininkai, Vilkyškiai, Žeimelis“, pristatė tyrimo eigą ir jo rezultatus 5 pranešimais tarptautinėse konferencijose. 

14.

Skelbiama projekto informacija

 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos