Ekonomikos kr. ir Vadybos kr. doktorantūra

Pagrindinis 2020m. priėmimas į Ekonomikos ir Vadybos krypčių Kauno fakulteto doktorantūros studijas, vykdomas kartu su Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetu ir organizuojamas trimis etapais:

Pirmame etape iki 2020 m. rugpjūčio 20 d. stojantieji atsiunčia mokslinį projektą tema iš patvirtintų priėmimo į doktorantūrą disertacijos tematikų sąrašo (vadybos krypties tematikosekonomikos krypties tematikos ). Moksliniai projektai teikiami PDF formatu el. paštu adresu 

Reikalavimai moksliniam projektui:

 • Siūloma mokslinio projekto tema gali sutapti su viena iš patvirtintų ekonomikosir vadybos mokslų krypties doktorantūros disertacijos tematikų arba nagrinėti siauresnio pobūdžio problemą. Sėkmingai įstojęs kandidatas temą ateityje galės keisti.
 • Mokslinio projekto apimtis – iki 3000 žodžių;
 • Mokslinis projektas gali būti rašomas anglų arba lietuvių kalbomis.
 • Stojančiojo į doktorantūrą mokslinis projektas bus vertinamas atsižvelgiant, bet neapsiribojant, į šiuos aspektus:
 1. Projekto pavadinimas yra aiškus ir gerai apibūdinantis tyrimo klausimą.
 2. Tyrimo klausimas yra aiškiai suformuluotas, aktualus ir gerai motyvuotas.

a. Koks centrinis tyrimo klausimas?
b. Kokia mokslinės problemos pagrindinė priežastis?
c. Kokie tyrimo tikslai ir uždaviniai?

 1. Mokslinės problemos ištyrimo lygis yra išanalizuotas.

a. Koks yra dabartinis klausimo ištyrimo lygis?
b. Kokie yra pagrindiniai įnašai formuojant dabartinį klausimo ištyrimo lygį?
c. Kokiu būdu siūlomas projektas sukurs naujas ir vertingas žinias?

 1. Teorinis pagrindas ir tyrimo metodologija yra aprašyti.

a. Kokie pagrindiniai teoriniai/empiriniai iššūkiai tiriant mokslinę problemą?
b. Kokie (kokio tipo) duomenys leis atlikti tyrimą?
c. Kokia numatoma tyrimo eiga ir etapiškumas?
d. Su kokiomis organizacijomis ar kitais tyrėjais reikės bendradarbiauti?
e. Ar projektas yra realistiškai įgyvendinamas?

 1. Trumpas stojančiojo kvalifikacijos aprašymas.

a. Kokios ligšiolinės stojančiojo žinios ir patirtys leis sėkmingai atlikti tyrimą?
b. Kokių žinių įsigijimo prireiks?

Stojančiųjų į doktorantūrą moksliniai projektai anonimiškai vertinami mažiausiai dviejų recenzentų. Recenzentas kritiškai išnagrinėja pateiktąjį projektą ir parašo recenziją, kurioje įvertina mokslinį projektą pagal aukščiau įvardintus kriterijus, ir pasiūlo projekto lygį ir perspektyvą atspindintį įvertinimą 10 balų sistemoje.

Antrame etape iki 2020 m. rugpjūčio 20 d. vyksta stojančiųjų prašymų registracija ir dokumentų teikimas. Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register nuo birželio 5 d. iki rugpjūčio 20 d. 24:00 val.

Pateikiami dokumentai:

 • prašymas
 • dokumentas, įrodantis sumokėtą €15 stojimo įmoką (Swedbank mokėjimo kvitas, SEB mokėjimo kvitas)
 • asmens dokumento kopija
 • gyvenimo aprašymas
 • aukštojo išsilavinimo diplomų ir jų priedų kopijos
 • dviejų mokslininkų rekomendacijos
 • mokslo darbų (jeigu tokių yra) kopijos

 

Trečiame etape,esant teigiamam recenzentų įvertinimų vidurkiui, mokslinio projekto autorius kviečiamas į pokalbį su priėmimo į doktorantūrą komisija. Pokalbio metu pretendentas atsako į recenzentų išsakytas pastabas bei komisijos narių jam užduodamus klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti pretendento motyvaciją bei pasirengimą studijoms doktorantūroje. Nustatydama galutinį mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimą, komisija atsižvelgia į recenzentų balus bei pateiktas mokslininkų rekomendacijas.

Kandidatų motyvacijos vertinimas priėmimo komisijose:

 • Ekonomikos kryptis: 2020 m. rugpjūčio 27 d. 10.00 val.
 • Vadybos kryptis: 2020 m. rugpjūčio 26 d. 10:00 val.

Motyvacinių pokalbių vieta: VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas, Saulėtekio al. 9, II rūmai, 701 auditorijoja (Vilnius), arba nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą.

Stojančiojo į doktorantūrą konkursinio balo sandarą sudaro:

 • mokslinio projekto bei pokalbio įvertinimas (60%),
 • magistro arba jam prilyginto universitetinio diplomo priedo aritmetinis vidurkis (15%),
 • magistrinio darbo balas (15%),
 • mokslo publikacijų reikšmingumas įvertintas 10 balų sistemoje (10%).

Vadovaudamasi VU Mokslo Doktorantūros reglamentu, doktorantūros priėmimo komisija sudaro konkursinę eilę priimamų į valstybės finansuojamas vietas bei į mokamas vietas.

Doktorantūros studijos

Pokategorės

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos