Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės. Ekologinio ir socialinio kino seminarų ciklas „Plėtros šleifas“

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

COST  veikla  IS 0802 „Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės“

2.

Projekto mokslo sritis

Socialiniai mokslai

3.

Projekto statusas

Įgyvendintas

4.

Projekto pradžia

2008

5.

Projekto pabaiga

2012

6.

Vykdančioji institucija

Vilniaus universitetas

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Kauno humanitarinio fakulteto Sociokultūrinių tyrimų centras

8.

Projekto partneriai

COST veiklos teikėjas: Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands, Dr. Philipp PATTBERG

COST nacionalinis koordinatorius: Ministry of Education, Culture and Science Research and Science Policy Department (IPC 4100) The Netherlands Ms Eveline MULLER

Veiklos valstybės dalyvės: Niderlandai, Belgija, Norvegija, Vokietija, Švedija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Slovakija, Graikija.

9.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Pirmasis Lietuvos atstovas: prof. habil. dr.Remigijus ČIEGIS

10.

Finansavimo šaltinis

Lietuvos mokslo taryba

11.

Projekto biudžetas

2009 m. – 17000 Lt, 2010 m. – 4641 Lt (Nuo 2011 m. COST veiklose finansuojamos tik išvykos į susitikimus su užsienio partneriais)

12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

COST programa – tai Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programa (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research), kuri koordinuoja europinio lygio nacionalinius tyrimus. Tai vienas seniausių ir labiausiai išplėtotų mokslinių bendradarbiavimo tinklų Europoje. 2008 – 2012 m. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas dalyvavo COST  veikloje IS 0802 „Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės“. Pirmuoju Lietuvos atstovu buvo patvirtintas VU Kauno humanitarinis fakulteto profesorius habil. dr.Remigijus Čiegis. Šios veiklos tikslas nuodugniai moksliškai pažinti šiuo metu vykstančią globalaus aplinkos valdymo kaitą, betarpiškai dalijantis sukauptomis žiniomis su politikais, pilietinėmis visuomeninėmis organizacijomis, verslo veikėjais ir piliečiais, taip sutvirtinant jų išmanymo pagrindus. Veikla sudarė galimybę derinti Europos mokslininkų požiūrius, sutvirtinti Europos poziciją prieš kitų kontinentų konkurentus.

13.

Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Vilniaus universiteto, Kauno humanitarinio fakulteto, Sociokultūrinių tyrimų centro atstovai dalyvavo COST veiklos IS0802 susitikimuose  ir posėdžiuose Briuselyje (Belgijoja), Bonoje (Vokietija), Atėnuose (Graikija), Lundo universitete (Švedija) ir kt. Susitikimų metu buvo pristatyta VU KHF veikla, aptarti COST veiklos grupės darbai, recenzuota kolektyvinės monografijos Pergalvojant Globalų aplinkos valdymą: nauji veikėjai, mechanizmai, sąsajos (Global environmental Governance Reconsidered: New Actors, Mechanisms, and Interlinkages) idėja, struktūra bei atskiros dalys.

Veikla „Globalus aplinkos valdymas: grėsmės ir galimybės“ buvo viešinama keturiomis viešosiomis paskaitomis, orientuotomis į akademinę bendruomenę (VU KHF ir kitų universitetų dėstytojus ir studentus). Paskaitų metu pristatyti COST Veiklos ir Lietuvos grupės atliekamo tyrimo segmentai: globalaus aplinkos valdymo tendencijos; klimato kaitos švelninimo politika Lietuvoje; socialinė įmonių atsakomybė, genetiškai modifikuotų organizmų atžvilgiu; ekologinio sąmoningumo tyrimai: plotmės ir metodinės gairės.

Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune surengti 5 ekologinio ir socialinio kino seminarai sujungti į ciklą „Plėtros šleifas“. Vieši seminarai buvo orientuoti į Kauno visuomenę ir skirti patraukliais ir paveikiais būdais atskleisti aplinkos valdymo organizavimo sudėtingumą, susijusį su ekologinių problemų sprendimo kompleksiškumu. 5 seminarai įvyko Lietuvos Istorinėje Prezidentūroje Kaune. Seminarai organizuoti kartu su nevyriausybine organizacija „Atgaja“ (priklausančia Europos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų tinklui CEE Bankwatch International) ir KTU Sociologijos katedra.

Organizuotas trijų seminarų ciklas, pristatantis COST veiklos „Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės“ darbo temas: Globalios aplinkos valdysena, Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo aplinkos valdyme, Verslo subjektų vaidmuo globalios valdysenos procesuose.

Surengta VU KHF patalpose fotografijų, skirtų santykio su aplinka refleksijai, parodą „Kaunas – vieta, kurioje gyvenu“ bei organizuotas studentų seminaras. Seminare studentai skaitė pranešimus, kurių temos vienaip ar kitaip susijusios su Kauno visuomenės ekologiniu sąmoningumu ir tuo, kaip jis atsispindi Kauno viešųjų erdvių specifikoje, detalėse. Spalio mėnesį šios studentų fotografijos eksponuotos VU KHF partnerių Krokuvos filosofijos ir pedagogikos aukštosios mokyklos patalpose.

Veiklos tyrimai skelbiami 4 moksliuose straipsniuose.

Organizuota diskusija - apvalusis stalas „Lietuvos energetika 25 metai po Černobylio“. Diskusijos metu buvo analizuojamos energetikos problemos XXI a. Lietuvoje ir pasaulyje.

14.

Skelbiama projekto informacija

VU KHF organizuotoje organizaciniams ir plėtros klausimams skirtoje konferencijoje „Informacinė diena” (2008) COST IS veikloje dalyvaujanti grupė pristatė įsijungimo į COST veiklą specifiką bei dalyvavimo joje prasmę bei naudą.

Informacija apie COST Veiklą IS 0802 „Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės“ reguliariai buvo skelbiama VU KHF tinklalapyje.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos