×

Klaida

[sigplus] Critical error: Image gallery folder galerijos/alumni2016 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

VU gimtadienio proga žymūs alumnai dovanos savo idėjas ir istorijas

Alumnu renginys 2018Jau tampa tradicija, kad balandžio mėnesį Vilniaus universiteto bendruomenė pasitinka šventiškai nusiteikusi, nes švęsti tikrai yra ką - tai universiteto 439-asis gimtadienis. Minint solidžią Alma Mater sukaktį, į gimtąją akademinę erdvę sugrįš geriausi savo sričių alumnai ir TEDx pokalbių formate pristatys tris pranešimus.

Skaityti daugiau: VU gimtadienio proga žymūs alumnai dovanos savo idėjas ir istorijas

Aktyvią veiklą pradėjo VU KHF Alumni draugija

[sigplus] Critical error: Image gallery folder galerijos/alumni2016 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto (VU KHF) bendruomenę šiais metais papildžiusi VU KHF Alumni draugija sukvietė fakulteto alumnus į Kontaktų vakarą. Apsilankymas Kontaktų vakare jo dalyviams buvo ne tik puiki proga atnaujinti senas bei atrasti naujas pažintis, kartu prisiminti studijų metus, tačiau ir susipažinti su aktyvią veiklą pradedančia VU KHF Alumni draugija, kuri pasiryžusi suvienyti skirtingas VU KHF absolventų kartas.

2016 m. spalio 21 d. vakare Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakultete šurmuliavo alumnai: į VU KHF Alumni draugijos kvietimą atsiliepė ir į Kontaktų vakarą atvyko daugiau nei 70 VU KHF absolventų. Kontaktų vakaro dalyviai pirmiausia turėjo galimybę susipažinti su atsinaujinusiu VU KHF kompleksu – įdomią ir daug prisiminimų sukėlusią ekskursiją po daugeliui jau primirštus arba studijų metais net nematytus jaukius bei paslaptingus fakulteto kampelius vedė VU KHF administratorė Inga Vaitkevičiūtė.

Po nuotaikingos ekskursijos į prof. Vlado Gronsko auditoriją sugužėjusius Kontaktų vakaro dalyvius pasveikino VU KHF dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys, kuris pristatė pagrindines VU KHF aktualijas ir ateities perspektyvas. Remiantis faktais ir skaičiais buvo apžvelgta vienintelio Vilniaus universiteto akademinio fakulteto kitame mieste istorija, studijų programos, moksliniai pasiekimai, atnaujinta ir atnaujinama infrastruktūra, pristatyti veikiantys laisvalaikio kolektyvai, pakviesta į VU KHF organizuojamus renginius. Pristatymo metu dekanas džiaugėsi buvęs tarp dešimtiems iniciatyvinės grupės narių, kurie nusprendė įkurti VU KHF alumnus vienijančią draugiją. Be doc. dr. Kęstučio Driaunio, VU KHF Alumni draugijos steigėjais yra buvę fakulteto ir jo studentų atstovybės aktyvistai: Paulius Boreika (UAB „Orion Asset Management“ projektų vadovas, UAB „Orion Capital“ projektų vadovas, VšĮ PB fondas direktorius), Edgaras Balaika (AB „Energijos skirstymo operatorius“ procesų vystymo vadovas), Tomas Palšis (ACME įmonių grupės direktorius), Laurynas Mitkus (LHM įmonių grupės vadovas), Algirdas Kviklys (UAB „Rödl & Partner“ vidaus mokesčių skyriaus vadovas), Tadas Žirgulis (UAB „Dehidra“ pirkimų ir logistikos vadovas), doc. dr. Saulius Masteika (VU KHF prodekanas infrastruktūrai ir plėtrai), Raminta Žemaitytė (VU KHF Studijų skyriaus duomenų bazių administratorė) ir Giedrius Romeika (UAB „Dautera“ bendrasavininkas ir direktorius). „Labai džiaugiuosi matydamas tiek daug pažįstamų veidų, kuriems rūpi mūsų visų fakultetas. Per daugiau nei 20 metų VU KHF sutikau labai daug įdomių, pažangiai mąstančių, kūrybiškų žmonių, jų labai pasiilgau ir kartu su bendraminčiais noriu juos visus suburti į darnią, aktyvią bendruomenę, kuri nuolat bendradarbiaudama bei tobulėdama prisidėtų ir prie fakulteto įvaizdžio formavimo, ir prie vykdomų veiklų vystymo bei plėtros“, – Kontaktų vakaro dalyviams sakė doc. dr. Kęstutis Driaunys.

VU KHF Alumni draugijos veiklos tikslus pristatė VU KHF Alumni draugijos prezidentas ir valdybos pirmininkas Paulius Boreika. Pasak jo: „VU KHF Alumni draugija yra Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto bendruomenę vienijanti ir stiprinanti asociacija, kurios tikslas – suvienyti įvairiais laikotarpiais fakultetą baigusius asmenis, koordinuoti jų veiklą ir įgyvendinti bendrus tikslus. VU KHF Alumni draugija siekia tapti aktyvia VU KHF bendruomenės nare ir yra pasirengusi bendradarbiauti tiek su Vilniaus universitetu, tiek su kitų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų absolventų bendruomenių nariais, tiek ir su kitomis organizacijomis“. VU KHF Alumni draugijos vizija – pažangi, darni ir aktyviai veikianti bendruomenė, vienijanti visus VU KHF absolventus. Misija – palaikyti ir stiprinti bendradarbiavimu ir bendruomeniškumu paremtus fakulteto ir jo absolventų tarpusavio ryšius. VU KHF Alumni draugijos vizija ir misija bus įgyvendinamos orientuojantis į tris pagrindines veiklos kryptis: (1) aktyvų įsitraukimą į VU KHF bendruomenės veiklą; (2) metodinės, konsultacinės, profesinės ir kitos intelektualinės pagalbos teikimą bei susijusių projektų inicijavimą ir dalyvavimą juos vykdant; (3) VU KHF bendruomenės (įskaitant alumnus) stiprinimą ir plėtrą. Visose veiklose VU KHF Alumni draugijos nariai puoselės aktyvumo, bendradarbiavimo ir nuolatinio tobulėjimo vertybes. „Matau didelį poreikį sutelkti mūsų fakulteto alumnus ir sukurti bendruomenę, kuri dalintųsi savo patirtimi su dabartiniais studentais bei tarpusavio ryšiais su kitais alumnais. Šie ryšiai yra vertingi ir svarbūs kiekvienam iš mūsų. Pirmas žingsnis jau žengtas – VU KHF Alumni draugija įkurta, toliau – kviečiame prisijungti kiekvieną iš Jūsų!“, – pristatymo metu tvirtino Paulius Boreika. Jis taip pat išskyrė pagrindines galimybes ir naudas, kurios suteikiamos VU KHF Alumni draugijos nariams.

Pristatymo metu Kontaktų vakaro dalyviai galėjo susipažinti su VU KHF Alumni draugijos valdyba, kurią sudaro: Paulius Boreika, Edgaras Balaika, Algirdas Kviklys, Tadas Žirgulis, Raminta Žemaitytė ir Giedrius Romeika. Valdybos nariai atsakingi už atskiras veiklos sritis: Paulius Boreika koordinuoja finansų ir lėšų pritraukimo sritį, Edgaras Balaika valdo išorinę ir vidinę komunikaciją bei kuruoja su naryste susijusius klausimus, Raminta Žemaitytė koordinuoja vidinius ir išorinius mokymus bei kuruoja su naryste susijusius klausimus, Algirdas Kviklys yra atsakingas už projektinę veiklą ir renginius, Tadas Žirgulis ir Giedrius Romeika užtikrina efektyvius santykius su akademine bendruomene bei yra atsakingi už VU KHF Alumni draugijos paslaugas ir naudas.

Kontaktų vakaro metu jo dalyviai diskutavo tema „VU KHF Alumni draugijos ateitis“. Diskusijoje, kurią moderavo Giedrė Rutkauskaitė, dalyvavo šeši kviestiniai VU KHF absolventai: Algirdas Pukis (AB AGATHUM direktorius ir valdybos pirmininkas bei VšĮ Kauno maratono klubas steigėjas ir vadovas), Kotryna Stankutė-Jaščemskienė (profesionalų tinklo „Global Lithuanian Leaders“ vadovė), Šarūnas Mikelevičius (HAVAS MEDIA verslo vystymo direktorius), Julija Jegorova (atlikėja ir konkurso „Lietuvos balsas“ nugalėtoja), Mindaugas Snarskis („Fazer Bakery Baltic“ generalinis direktorius ir Lietuvos maisto pramonės asociacijos valdybos pirmininkas) ir Paulius Boreika. Diskusijos dalyviai ne tik pasidalino ryškiausiais studijų laikų prisiminimais, tačiau kartu analizavo, kodėl fakultetui yra reikalinga VU KHF Alumni draugija, ko iš jos tikimasi ir kokia ji galėtų būti po keleto ar net keliolikos metų. Visi diskusijos dalyviai sutiko, kad kiekvienas VU KHF absolventas gali ir privalo prisidėti prie VU KHF Alumni draugijos, nes tai padeda ne tik sugrįžti į puikius studijų metus ar prisidėti prie fakulteto vystymo, bet ir užmegzti naujus kontaktus, kurie padėtų asmeninėje bei profesinėje veikloje. „Asmeniniai kontaktai yra XXI a. valiuta, todėl VU KHF Alumni draugijoje galima tapti itin turtingu“, – neabejojo Kotryna Stankutė-Jaščemskienė. „Jeigu nuo to tapsime turtingesni, linkiu, kad kiekvienais metais VU KHF Alumni draugijos narių skaičius tik didėtų“, – jai pritarė Mindaugas Snarskis.

Dalyviai dar ilgai nesiskirstė iš Kontaktų vakaro ir laiką leido VU KHF Tarybos menėje, kur skambant muzikantų iš VU KHF instrumentinio ansamblio „Concordi sono“ atliekamai muzikai dalijosi prisiminimais, pasakojo apie dabartinę savo veiklą ir planavo ateities susitikimus. Nei vienam Kontaktų vakaro dalyviui nuobodžiauti neleido linksmi, šmaikštūs ir visada besišypsantys VU KHF folklorinio ansamblio „Uosinta“ dalyviai.

Kontaktų vakare dalyvavusi Vilniaus universiteto centrinėje administracijoje dirbanti ir ryšius su alumnais koordinuojanti Vitalija Radzevičiūtė neabejojo, kad VU KHF vykęs renginys – viena labiausiai pavykusių alumnų iniciatyvų universitete: „šiuo metu universitete veikia 13 Alumni draugijų. Jų veikla yra ganėtinai skirtinga, tačiau esminiu požiūriu labai panaši – palaikyti ne tik absolventų ryšius su universitetu, bet ir vieni su kitais. VU KHF Alumni draugijos pasirinktas kontaktų vakaro formatas puikiai atitiko šią misiją ir suteikė galimybę absolventams ne tik puikiai praleisti laiką, bet ir „atgaivinti“ bei užmegzti naujas pažintis. Universiteto vizija ryšių su alumnais srityje yra stengtis, jog absolventai ir po studijų baigimo jaustųsi bendruomenės dalimi ir suprastų, kad gavus diplomą ryšys su Alma Mater nenutrūksta – tampama universiteto partneriais ir ambasadoriais visuomenėje. Tikimės, kad laikui bėgant tai supras vis daugiau absolventų, tuo pačiu daugės ir aktyvių alumni draugijų narių, kurie savo veikla stiprins Vilniaus universiteto įvaizdį ir kartu galės realizuoti save.“

VU KHF Alumni draugijos steigėjai visus norinčius prisidėti prie šiuo metu rengiamuose veiklos planuose numatytų iniciatyvų ir veiklų įgyvendinimo kviečia prisijungti užpildant registracijos anketą.

Visą informaciją apie VU KHF Alumni draugijos veiklą bei svarbiausias naujienas galima rasti VU KHF Alumni draugijos tinklalapyje, Facebook paskyroje bei LinkedIN paskyroje.

{galerija}galerijos/alumni2016{/galerija}

VU KHF Alumni draugija

VU KHF Alumni draugija kviečia į Kontaktų vakarą!

Šiais metais susikūrusi VU KHF Alumni draugija kviečia visus Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto alumnus į Kontaktų vakarą, kuris vyks šių metu spalio 21 d. (penktadienį) VU KHF (Muitinės g. 8, Kaunas)! Renginio metu bus galima ne tik aplankyti atsinaujinusį VU KHF, susipažinti su VU KHF Alumni draugijos veikla, bet ir atnaujinti senas bei atrasti naujas pažintis.

Kontaktų vakaro dalyviams bus suteikta galimybė pristatyti save ir savo veiklą (renginio organizatoriai prašo apie tai informuoti el. paštu: ).

Renginio organizatoriai taip pat prašo į Kontaktų vakarą registruotis iš anksto: https://www.eventbrite.co.uk/e/vu-khf-alumni-draugijos-kontaktu-vakaras-tickets-28148239141

Visą aktualią informaciją galima rasti adresu: https://www.facebook.com/events/666419653534235/

Kilus klausimams reiktų kreiptis el. paštu: 

VU KHF Alumni draugija nekantriai Jūsų laukia!

Kontaktu vakaro programa 2016 3

Narystė

Narystė
Kviečiame prisijungti prie VU KHF Alumni draugijos ir užpildyti registracijos anketą. Jeigu kyla klausimų, kreipkitės el. paštu
Prašome registracijos anketą pildyti lietuviškais rašmenimis; kuo atidžiau užpildykite laukus „Adresas“ ir „El. paštas“ – neteisingai įvestas adresas gali tapti kliūtimi bendrauti, Jums gauti aktualią informaciją
Vardas(*)
Jūsų vardas
Pavardė(*)
Pavardė studijų metu (mergautinė), jeigu skiriasi
Gyvenamosios vietos adresas
Miestas (arba rajonas)(*)
Invalid Input
Valstybė(*)
Pašto kodas
Invalid Input
El. paštas(*)
Studijų pakopa(*)
Invalid Input
Bakalauro studijų programa
Invalid Input
Bakalauro studijų baigimo metai
Invalid Input
Vientisųjų studijų programa
Invalid Input
Vientisųjų studijų baigimo metai
Invalid Input
Magistro studijų programa
Invalid Input
Magistro studijų baigimo metai
Invalid Input
Doktorantūros studijų programa
Invalid Input
Doktorantūros baigimo metai
Invalid Input
Laipsnio nesuteikiančių studijų programa
Invalid Input
Laipsnio nesuteikiančių studijų baigimo metai
Invalid Input
Darbovietė
Invalid Input
Pareigos
Invalid Input
Mane rekomenduoja Alumni narys(*)
Invalid Input
Prašome nurodyti pilną VU KHF Alumni draugijos nario, kuris suteikė rekomendaciją, vardą ir pavardę
Mane rekomenduoja Alumni narys(*)
Invalid Input
Prašome nurodyti pilną VU KHF Alumni draugijos nario, kuris suteikė rekomendaciją, vardą ir pavardę
Papildoma informacija
Ar sutinkate, kad Jums el. paštu būtų siunčiama informacija apie VU KHF Alumni draugijos veiklą, renginius ir pan.?(*)
Invalid Input
Interesai VU KHF Alumni draugijos veikloje
Invalid Input
Pasiūlymai/ komentarai
Tel.
Invalid Input
Įveskite matomą tekstą(*) Įveskite matomą tekstą
Invalid Input

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos