Visuotinės dotacijos projektas. LMT pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiklos programos 3 prioriteto „Tyrėjo gebėjimų stiprinimas“. „Organizacijų etikos poveikis organizacinio novatoriškumo transformavimui(si) į darnias inovacijas“

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

Visuotinės dotacijos projektas. LMT pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiklos programos 3 prioriteto „Tyrėjo gebėjimų stiprinimas“. „Organizacijų etikos poveikis organizacinio novatoriškumo transformavimui(si) į darnias inovacijas“

2.

Projekto mokslo sritis

Socialiniai mokslai, vadyba

3.

Projekto statusas

Vykdomas

4.

Projekto pradžia

2013 05 02

5.

Projekto pabaiga

2015 04 30

6.

Vykdančioji institucija

VU

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

KHF

8.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Dr. Raminta Pučėtaitė,

Dr. Aurelija Novelskaitė,

Dr. Rasa Pušinaitė,

Dokt. Mantas Dilys,

Dokt. Gabrielė Vilutytė

Laura Markūnaitė

9.

Projekto partneriai

 

10.

Finansavimo šaltinis

ES struktūriniai fondai

11.

Projekto biudžetas

0,8 mln. Lt

12.

Trumpas projekto aprašymas

Tyrimu keliamas tikslas – ištirti, kaip organizacijų etika gali daryti poveikį novatoriškumo transformavimui(si)  į darnias inovacijas. Jis suponuoja 2 uždavinius: 1) ištirti organizacijų etikos poveikį organizaciniam novatoriškumui ir 2) ištirti organizacijų etikos ir organizacinio novatoriškumo sąveikos poveikį darnių inovacijų plėtrai. Uždavinius įgyvendina 5 tyrėjų komanda 5 veiklų grupėse i) taikydama kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus pagal adaptuotą metodologiją tiria organizacijų etikos ir organizacinio novatoriškumo sąveiką Lietuvoje, ii) atlieka tyrimų Lietuvoje ir Suomijoje rezultatų lyginamąją analizę, iii) organizacijų etiką taikančiose organizacijose atlieka darnių inovacijų deskriptyvinį tyrimą pagal originaliai sukurtą metodologiją, iv) tiria organizacijų etikos ir organizacinio novatoriškumo sąveikos poveikį darnioms inovacijoms ir v) apibendrina projekto rezultatus mokslo monografijoje. Šiuo projektu siekiama papildyti tarptautinį akademinį diskursą organizacijų etikos, organizacijos mokymosi ir inovacijų tema, plėtoti darnių inovacijų, kaip socialinio reiškinio, tyrimus.

13.

Trumpas rezultatų aprašymas

Viso projekto metu bus publikuota 10 mokslo straipsnių periodiniuose / tęstiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose arba monografijų, straipsnių rinktinių skyriuose, padaryti 28 pranešimai, parengtos rekomendacijos verslo ir valdžios atstovams, kaip didinti organizacinį novatoriškumą ir įmonių motyvaciją kurti darnias inovacijas organizacijų etikos instrumentais bei procesais

Pučėtaitė, R., Novelskaitė, A., Pušinaitė, R. (2015). Organizacijų etika, novatoriškumas ir darniosios inovacijos. Vilnius: Akademinė leidyba

„Novatoriškumo plėtros organizacijų etikos priemonėmis galimybės: rekomendacijos verslui“

„Darniųjų inovacijų diegimo skatinimas: rekomendacijos politikams“

Pučėtaitė, R., Novelskaitė, A., Markūnaitė, L. (2015). The Mediating Role of Leadership Relationship in Building Organisational Trust on Ethical Culture of an Organisation. Economics and Sociology, 8(3): 11-31. ISSN 2071-789X

Novelskaitė, A., Pučėtaitė, R. (2014). Validation of data collection instrument for measurement of ethical organizational culture in Lithuanian organizations. Ekonomika ir vadyba – Economics and Management, 19 (3): 290-299

Pučėtaitė, R., Novelskaitė, A. (2014). The mediating effect of organizational trust in the relationship between leader member exchange and organizational innovativeness. Ekonomika ir vadyba  – Economics and Management, 19 (2): 192-201.

Pučėtaitė, R., Novelskaitė, A., Markūnaitė, L. (2014). Effect of leadership relationships on organizational innovativeness in public sector: comparison between bureaucratic and creative organizations. Socialiniai tyrimai - Social Research, 3 (36): 90-100.

Pučėtaitė, R., Novelskaitė, A. (2014). The effect of leader-member exchange on organizational innovativeness: findings from a Lithuanian public sector organization. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 8: 159-171.

Pušinaitė, R., Dilys, M. (2014).  The development of sustainable innovations through cooperation with stakeholders. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 8: 172-182.

14.

Skelbiama projekto informacija

http://www.khf.vu.lt/projektai/moksliniu-tyrimu-vystymas/200-lt/projektai/nacionaliniai-projektai/1087-visuotines-dotacijos-projektas-lmt-pagal-zmogiskuju-istekliu-pletros-veiklos-programos-3-prioriteto-tyrejo-gebejimu-stiprinimas-organizaciju-etikos-poveikis-organizacinio-novatoriskumo-transformavimui-si-i-darnias-inovacijas

www.orgetika.khf.vu.lt

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos