Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida  

2.

Projekto mokslo sritis

Humanitariniai mokslai

3.

Projekto statusas

Įvykdytas

4.

Projekto pradžia

2010

5.

Projekto pabaiga

2014

6.

Vykdančioji institucija

Lietuvių kalbos institutas

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

VU KHF

Lietuvių filologijos katedra

8.

Projekto partneriai

 

9.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Vykdytojai:

Doc. dr. Daiva Aliūkaitė

Prof. dr. Gabija Bankauskaitė-Sereikienė

doc. dr. Rita Barnauskienė

doc. dr. Ilona Mickienė

doc. dr. Robertas Kudirka

10.

Finansavimo šaltinis

Lietuvos mokslo taryba

11.

Projekto biudžetas

 

12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto veiklų planas

Vykdytas pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM- 07-V  „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“

Mokslinio tyrimo tikslai. Išsamūs lietuvių tarmių duomenys buvo renkami tik kelis kartus (1941–1943 m., 1951–1970 m.). Per 60 metų pasikeitė politinė, socialinė, kultūrinė ir demografinė situacija Lietuvoje ir už jos ribų, todėl buvo būtina: 1) surinkti ir paskelbti naujos medžiagos iš visų lietuvių tarmių; 2) patikslinti lietuvių kalbos tarmių ir patarmių ribas; 3) vienu metu surinkti svarbiausius sociolingvistinius duomenis iš viso lietuvių kalbos ploto ir atlikti pirminę jų analizę.

Daugiau apie projektą žr. http://www.tarmes.lt/index_meniu.php?id=2

13.

Trumpas rezultatų aprašymas (pagal darbų planą)

Atlikta visų 735 punktų Lietuvoje ir 15 punktų užsienyje patikra (identifikuoti išnykę punktai, išskirti nauji); optimizuotas toliau tirtinų punktų tinklas; sukurta bendrą sociolingvistinių ir geolingvistinių tarmių tyrimų metodika; iš optimizuoto tinklo punktų surinkti kontroliniai skaitmeniniai garso įrašai ir iš jų sudarytas atvirasis XXI a. lietuvių tarmių garso įrašų archyvas; šių įrašų pagrindu atlikta pirminė fonetinė analizė, kuri padėjo patikslinti tarmių ir patarmių ribas; atlikta pirminė sociolingvistinių ir geolingvistinių tarmių duomenų analizė; parengtas ir išleisti XXI a. pradžios lietuvių tarmių atlasas: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai) ir kt.

TYRIMO REIKŠMĖ. Pirmą kartą baltų kalbų šalyse atliktas tokio pobūdžio tyrimas leidžia

užtikrinti lietuvių tarmių tyrimų tęstinumą ir teikia naujų duomenų baltistikai ir lyginamajai

kalbotyrai. Taip pat jis sudaro sąlygas prognostiniams sociolingvistiniams tyrimams ir leidžia

modeliuoti tolesnę lietuvių tarmių ir kalbos raidą. Tikėtina, kad atliktu tyrimu ir šiuo atlasu

Lietuvoje bus įtvirtinta geolingvistinė tyrimų kryptis ir sociolingvistinis lietuvių tarmėtyros aspektas.

Daugiau žr. http://www.tarmes.lt/index_meniu.php?id=2, http://www.tarmes.lt/index_meniu.php?id=3

14.

Skelbiama projekto informacija

 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos