Blocknet

Darbuotojų ir ekspertų, turinčių žinių ir įgūdžių blokų grandinės technologijos srityje, paklausa yra labai didelė ir ji nuolat auga. Tačiau iki šiol nėra parengtų tarpdisciplininių kursų, kurie skirtingų studijų programų studentus informuotų, apie pagrindinius įgūdžius ir žinias, reikalingas blokų grandinės technologijų specialistui.

Siekiant spręsti šią problemą buvo atlikta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga, darbo skelbimų analizė ir atlikti interviu su įmonėmis siekiant nustatyti kompetencijas reikalingas blokų grandinės technologijų specialistui. Šios analizės pagrindu buvo sudarytas blokų grandinės technologijų kompetencijų sąvadas, kurio validumą patvirtino kolegos mokslo institucijose ir projekto patariamoji taryba.

Remiantis išskirtomis kompetencijomis buvo parengta mokymo plano metodinė priemonė, kurios pagrindu buvo parengti tarpdalykiniai blokų grandinės technologijos moduliai. Blokų grandinės technologijų kompetencijų sąvadą ir mokymo plano metodinę priemonę rasite: https://www.knf.vu.lt/en/blocknet#publications. „BlockNet“ tarpdalykiniuose blokų grandinės technologijos kursuose sujungtos projekto partnerių dalykinių žinių sritys: ekonomika ir vadyba (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas), logistika ir paskirstymo kanalų valdymas (Dortmundo technikos universitetas), kompiuterinių sistemų inžinerija (Kopenhagos universitetas) ir informacinių sistemų saugumas (Tartu universitetas).

„BlockNet“ tarpdalykiniai blokų grandinės technologijos kursai:

1. Introduction in Blockchain Application (5 ECTS)

1b. Introduction in Blockchain-Enabled Business Processes (1 ECTS)

1c. Introduction in Blockchain And Applications Development (1 ECTS)

2. Blockchain Foundations and Development (2 ECTS)

3. Blockchain For Logistics and Supply Chain Management (2 ECTS)

4. Blockchain For Enterprise It Security (2 ECTS)

5. Blockchain For Business (2 ECTS)

„BlockNet“ tarpdalykiniai kursai buvo paruošti nuotoliniam mokymuisi, siekiant studentams suteikti gilių žinių apie pažangiausias blokų grandinės technologijas, jų vystymą ir saugumo principus bei pritaikymą šiuolaikinėje verslo aplinkoje. „Projektas yra svarbus Europos bei Lietuvos universitetų tarpdisciplininių mokslo ir studijų skatinimo / vystymo kontekste – tarpdisciplininių „tiltų“ sukūrimas visada buvo ir yra iššūkis, kurį mes sėkmingai įveikėme šiame projekte,“ – teigia VU profesorius ir projekto vadovas Vladislav V. Fomin.

2020 m. gruodžio 3 d. vyko projekto virtualus sklaidos renginys (angl. virtual multiplier event). Šio renginio tikslas – skatinti „BlockNet“ projekto rezultatų plėtrą ir informuoti apie virtualias mokymosi veiklas. Šio renginio metu projekto dalyviai iš įvairių universitetų pristatė tendencijas, susijusias su blokų grandinės technologija, ir diskutavo apie tarpdisciplininę edukaciją blokų grandinės technologijų srityje. Renginio medžiagą galite atsisiųsti: https://www.knf.vu.lt/en/blocknet#blocknet-project-multiplier-event-december-2020

rma 20190402 092604 2048x1339

 

2020 m. gruodžio 7–11 d. vyko virtualios mokymosi veiklos, kurių metu 56 studentai išbandė „BlockNet“ kursus ir suteikė grįžtamąjį ryšį, kurio pagrindu „BlockNet“ kursai buvo patobulinti.

Net ir pasibaigus „BlockNet“ projektui galima naudotis visa mokymosi medžiaga.

Naudotis „BlockNet“ kursais galima prisijungus VU atvirų mokymų platformoje: https://atviri.emokymai.vu.lt/.

Ką rasite prisijungę prie BlockNet kursų VU atvirų mokymų platformoje?

 • 7 tarpdisciplininiai kursai.
 • 34 paskaitos.
 • Daugiau nei 1300 skaidrių.
 • Daugiau nei 16 val. originalių audio paskaitų medžiagos.
 • Daugiau nei 10 val. video medžiagos ir atvejo analizių.
 • Daugau nei 200 testo klausimų.
 • Iš viso 15 ECTS kreditų.

 

Tarptautinę mokslininkų komandą, kuri dirba prie šio projekto, sudaro prof. habil. dr. Vladislav V. Fomin (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, Lietuva), prof. habil. dr. Michael Henke (Dortmundo technikos universitetas, Vokietija), prof. dr. Raimundas Matulevičius (Tartu universitetas, Estija) ir assoc. prof. dr. Boris Düdder (Kopenhagos universitetas, Danija).

„BlockNet“ projekto patariamoji taryba sudaryta iš organizacijų: IT University of Copenhagen, European Blockchain Center, Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (Fraunhofer IML), IPSERA The International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA), Spectro Finance, Payally.eu, The competence center NRW Mittelstand Digital, The research center Logistik und IT, UAB „Vikimedija“ ir „Tieto“. Projekto metu mokslininkai glaudžiai bendradarbiavo su atitinkamais industrijų / sektorių atstovais.

 

Vilniaus universiteto (VU) Kauno fakulteto Finansų technologijos (FinTech) programos magistrams įteiktos pirmosios Lietuvoje vardinės stipendijos. Tris 2000 eurų dydžio vardines stipendijas, įsteigtas lietuvių įkurtos finansinių technologijų įmonės „Bankera“, pelnė studentai, savo baigiamuosiuose darbuose nagrinėję Lietuvos fintech sektoriui aktualias temas.

„Vardines stipendijas pelnę studentai savo darbais įrodė, kad prie Lietuvos ambicijos tapti fintech centru gali reikšmingai prisidėti ne tik valstybinės institucijos, bet ir akademinė bendruomenė. Tikiu, kad studijų metu įgytos autorių kompetencijos ir magistro darbų pritaikomumas praktiškai sulauks atgarsio finansinių technologijų rinkoje, o tolimesnis fakulteto ir verslo partnerių bendradarbiavimas paskatins dar daugiau gabių studentų sieti ateitį su fintech sektoriumi,“ – teigė VU Kauno fakulteto dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys.

Trijų Finansų technologijos (FinTech) magistro studijų programos studentų atlikti darbai parodė, kaip studijų metu įgytos klasikinės finansų inžinerijos žinios padeda analizuojant bei kuriant inovatyvias finansų technologijų sritis, formuojant minėtos srities verslo politiką ir strategiją.

Stipendijos laureato Domanto Baranauskio darbas susijęs su blokų grandinėmis. Taigi studijų metu įgytos žinios studentą paskatino nagrinėti blokų grandinės panaudojimo galimybes daiktų interneto (angl. Internet of Things) technologijoje, telkiant dėmesį į atsiskaitymus ir naudojant minimalius skaičiavimo resursus turinčius daiktų interneto įrenginius.
Prie šios temos pasirinkimo prisidėjo ilgametė akademinio darbo ir verslo praktikos turinčių Kauno fakulteto dėstytojų, kuruojančių ES projektą  BlockNet, patirtis.

Antrąją stipendiją pelniusi Sandra Misiūnaitė baigiamajame darbe nagrinėjo intelektinį „pažink savo klientą“ sąrankos automatizavimo modelį, skirtą finansų institucijų pinigų plovimo prevencijai. Daugelis įmonių, dėl duomenų bazių taikomų duomenų gavimo automatiniu būdu apribojimų, informacijos saugojimo pobūdžio bei konfidencialumo, „pažink savo klientą“ procesą vykdo rankiniu būdu. Tad darbo autorė pasiūlė technologinį sprendimą, kuris padės automatizuoti dalies duomenų gavybą ir sutaupyti dvi valandas laiko išteklių.

Trečiąją vardinę stipendiją pelnęs magistrantas Aurelijus Urbonavičius savo darbe nagrinėjo atviros bankininkystės sąsajos panaudojimo galimybes centralizuotam vartotojo išlaidų ir pajamų automatiniam klasifikavimui. Kadangi vis daugiau žmonių naudojasi daugiau nei vieno banko paslaugomis, panaudojęs bankų testines aplinkas, darbo autorius sukūrė prototipą, leidžiantį apjungti daugiau nei vienos finansinės institucijos paslaugas į vieną platformą ir taip valdyti bei efektyviau kontroliuoti išlaidas ir pajamas.

Studentus, kandidatavusius į vardines stipendijas, vertino specialistų grupė, kurią sudarė vardines stipendijas įsteigusios įmonės ekspertai ir VU Kauno fakulteto akademinės bendruomenės nariai. Vertinimo metu buvo atsižvelgiama į magistrantų studijų rezultatus, motyvaciją bei pasirinktos baigiamojo darbo temos aktualumą finansų technologijų sektoriui.

Praktiškai pritaikomi baigiamieji studentų darbai džiugino ir stipendijas įsteigusios įmonės bendraįkūrėją Vytautą Karalevičių: „Džiaugiamės matydami, kad pirmąsias stipendijas pelniusių studentų darbai pasižymi kokybe bei pritaikomi praktiškai. Šis bendradarbiavimas su Vilniaus universitetu įrodė, kad fintech verslo ir švietimo sektoriaus sinergija padeda greičiau atrasti talentingus žmones, reikalingus sėkmingai Lietuvos fintech sektoriaus plėtrai.“

 

bankera

 

 

 

 

VU App startas LT 1080x1080Pristatome naujieną – tai nemokama Vilniaus universiteto (VU) programėlė VU studentams, kurioje rasite svarbiausią informaciją.
Tereikia:

 • Parsisiųsti („Android“ bei „iOS“ operacines sistemas, turėtojai mobiliąją „Vilnius University“ programėlę gali parsisiųsti iš: Google Play, Android, App Store, iOS)
 • Prisijungti (VU studento tapatybės patvirtinimo duomenimis (prisijungimo vardas ir slaptažodis)
 • Naudotis


Trumpai tariant, svarbiausia informacija – vienoje vietoje.
Daugiau informacijos: https://bit.ly/3tOigzv

blocknet logo finalimage001 copyblocknet logo final

Tarptautinę mokslininkų komandą – prof. habil. dr. Vladislav V. Fomin (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, Lietuva), prof. habil. dr. Michael Henke (Dortmundo technikos universitetas, Vokietija), prof. dr. Raimundą Matulevičių (Tartu universitetas, Estija) ir assoc. prof. dr. Boris Düdder (Kopenhagos universitetas, Danija) – 2018 metais pasiekė geros naujienos – jų parengtas projektas „BlockNet: Europos tarpdalykinių kompetencijų sklaida“ (angl. BlockChain Network Online Education for interdisciplinary European Competence Transfer) http://www.knf.vu.lt/en/blocknet laimėjo Europos Komisijos finansavimą pagal Erasmus+ programą „KA2-bendradarbiavimas dėl inovacijų ir gerosios praktikos dalinimosi. Strateginės partnerystės aukštojo mokslo srityje“ (Project No: 2018-1-LT01-KA203-047044).

Darbuotojų ir ekspertų, turinčių specifinių žinių ir įgūdžių blokų grandinės technologijos srityje, paklausa yra labai didelė ir ji nuolat auga. Tačiau iki šiol nėra parengtų tarpdisciplininių kursų, kurie, skirtingų studijų programų studentams, suteiktų informacijos apie pagrindinius įgūdžius ir žinias, reikalingas blokų grandinės technologijų specialistui.

Siekiant spręsti šią problemą buvo atlikta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga, darbo skelbimų analizė ir atlikti interviu su įmonėmis. Taip buvo siekiama nustatyti kompetencijas, reikalingas blokų grandinės technologijų specialistui. Šios analizės pagrindu buvo sudarytas blokų grandinės technologijų kompetencijų sąvadas, kurio validumą patvirtino kolegos iš mokslo institucijų ir projekto patariamoji taryba.

blocknet logo finalBlockNet projekto patariamoji taryba sudaryta iš organizacijų: IT University of Copenhagen, European Blockchain Center, Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (Fraunhofer IML), IPSERA The International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA), Spectro Finance, Payally.eu, The competence center NRW Mittelstand Digital, The research center Logistik und IT, UAB „Vikimedija“ ir „Tieto“. Projekto metu mokslininkai glaudžiai bendradarbiavo su atitinkamais industrijų / sektorių atstovais.

Remiantis išskirtomis kompetencijomis buvo parengta mokymo plano metodinė priemonė, kurios pagrindu buvo parengti tarpdalykiniai blokų grandinės technologijos moduliai. Blokų grandinės technologijų kompetencijų sąvadą ir mokymo plano metodinę priemonę rasite: https://www.knf.vu.lt/en/blocknet#publications. BlockNet tarpdalykiniuose blokų grandinės technologijos kursuose sujungtos projekto partnerių dalykinių žinių sritys: ekonomika ir vadyba (Vilniaus Universiteto Kauno fakultetas), logistika ir paskirstymo kanalų valdymas (Dortmundo Technikos Universitetas), kompiuterinių sistemų inžinerija (Kopenhagos Universitetas) ir informacinių sistemų saugumas (Tartu Universitetas).

BlockNet tarpdalykiniai blokų grandinės technologijos kursai:
1. Introduction in Blockchain Application (5 ECTS)
1b. Introduction in Blockchain-Enabled Business Processes (1 ECTS)
1c. Introduction in Blockchain And Applications Development (1 ECTS)
2. Blockchain Foundations and Development (2 ECTS)
3. Blockchain For Logistics and Supply Chain Management (2 ECTS)
4. Blockchain For Enterprise It Security (2 ECTS)
5. Blockchain For Business (2 ECTS)

„BlockNet“ tarpdalykiniai kursai buvo paruošti nuotoliniam mokymuisi, siekiant studentams suteikti išsamių žinių apie pažangiausias blokų grandinės technologijas, jų vystymą ir saugumo principus bei pritaikymą šiuolaikinėje verslo aplinkoje. „Projektas yra svarbus Europos bei Lietuvos universitetų tarpdisciplininių mokslo ir studijų skatinimo / vystymo kontekste – tarpdisciplininių „tiltų“ sukūrimas visada buvo ir yra iššūkis, kurį mes sėkmingai įveikėme šiame projekte“, – teigia VU profesorius ir projekto vadovas Vladislav V. Fomin.

2020 m. gruodžio 3 d. vyko projekto virtualus sklaidos renginys (angl. Virtual Multiplier Event). Šio renginio tikslas – skatinti „BlockNet“ projekto rezultatų plėtrą ir informuoti apie virtualias mokymosi veiklas. Šio renginio metu projekto dalyviai iš įvairių universitetų pristatė tendencijas, susijusias su blokų grandinės technologija. Taip pat buvo diskutuojama apie tarpdisciplininę edukaciją blokų grandinės technologijų srityje (Renginio medžiagą galite atsisiųti: https://www.knf.vu.lt/en/blocknet#blocknet-project-multiplier-event-december-2020).

2020 m. – gruodžio 7–11 d. vyko virtualios mokymosi veiklos (angl. Virtual Learning Activities), kurių metu 56 studentai išbandė „BlockNet“ kursus ir suteikė grįžtamąjį ryšį. Gauta informacija buvo panaudota tobulinant kursus.

Net ir pasibaigus „BlockNet“ projektui, galima naudotis visa mokymosi medžiaga!
Naudotis „BlockNet“ kursais galima prisijungus prie VU atvirų mokymų platformos: https://atviri.emokymai.vu.lt/
Ką rasite prisijungę prie „BlockNet“ kursų per VU atvirų mokymų platformą?

 • 7 tarpdisciplininiai kursai.
 • 34 paskaitos.
 • Daugiau nei 1300 skaidrių.
 • Daugiau nei 16 val. originalių paskaitų medžiagos (audio formatu).
 • Daugiau nei 10 val. vaizdo medžiagos ir atvejo analizių.
 • Daugau nei 200 testo klausimų.
 • Iš viso 15 ECTS kreditų.

ErasmusDisclaimer copy

*Projektas „Blocknet“ (Nr. 2018-1-LT01-KA203-047044) finansuojamas Europos Komisijos pagal „Erasmus+“ KA2 programą. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.project-blocknet.eu

logo cyberthon copyVasario 11–12 d. Vilniaus universiteto (VU) Kauno fakultetas organizuoja kibernetinio saugumo varžybas „Cyberthon 2021“. Tai – pirmosios ir didžiausios VU Kauno fakulteto kibernetinio saugumo specialistų organizuojamos virtualios varžybos, kuriose paskaitų klausys ir užduotis nuotoliniu būdu spręs moksleiviai, studentai ir kibernetinio saugumo entuziastai iš viso pasaulio.

Kibernetinio saugumo varžybomis „Cyberthon 2021“ organizatoriai siekia įkvėpti ir paskatinti jų dalyvius savarankiškai analizuoti kibernetinio saugumo problemas, ugdyti kritinį mąstymą ir kūrybiškumą sprendžiant kibernetinius iššūkius.

Vienas iš „Cyberthon 2021“ organizatorių VU Kauno fakulteto dekanas ir kibernetinio saugumo ekspertas doc. Kęstutis Driaunys dirbdamas šioje srityje pastebi šiandieninei visuomenei reikalingų specializuotų įgūdžių stiprinimo poreikį.

„Varžybų dalyviams šis renginys bus itin naudinga patirtis ir puiki proga padiskutuoti apie kibernetinių atakų tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, kartu su ekspertais paanalizuoti kylančias kibernetines grėsmes, dažniausiai daromas jų suvaldymo klaidas. Renginio metu bus mokoma ir kaip nuo jų apsisaugoti“, – pasakoja doc. K. Driaunys.

Anot jo, spendžiant kibernetinio saugumo problemas labai svarbios yra techninės žinios, loginis ir kritinis mąstymas, naujų technologijų taikymas.

Pirmąją dieną, kol dalyviai ruošis varžyboms, kviestiniai lektoriai savo pranešimuose apžvelgs kibernetinio saugumo situaciją Lietuvoje, duomenų saugumą debesyse, sukčiavimą ir socialinę inžineriją, netikrų naujienų atpažinimo temas.

Varžybų metu IT srities specialistai ir mėgėjai pritaikys savo žinias spręsdami su kibernetiniu saugumu susijusias užduotis: interneto programėlių saugumo užtikrinimo, kriptografijų ir steganografijų, skaitmeninio turinio analizės, socialinės inžinerijos ir sukčiavimo (phishing) atakų.

Varžybų nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti turnyro pabaigoje.

Kibernetinio saugumo varžybų „Cyberthon 2021“ programa

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos